EGZAMINY

Egzamin czeladniczy

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
czytaj więcej

Egzamin mistrzowski

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jedenz następujących warunków
czytaj więcej

Egzamin sprawdzający

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia lub osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
czytaj więcej