OPŁATY

Stawki opłat obowiązujących w Izbie Rzemieślniczej w Wyszkowie na mocy Ustawy o Rzemiośle ( Dz. U. z 2016r., poz. 1285, z 2017r. poz. 60, art.3 ust. 3c ):

 
1. Egzamin mistrzowski: 1938,94 zł

2. Egzamin czeladniczy:  969,46 zł

3. Egzamin sprawdzający: 310,80 zł

4. Opłaty za egzaminy poprawkowe ustala się w wysokości 50% opłat podstawowych.

5. Opłata za duplikat dyplomu mistrzowskiego/świadectwa czeladniczego: 26,00zł.


Opłat prosimy dokonywać na konto bankowe Izby podając w tytule przelewu imię i nazwisko kandydata na egzamin oraz nazwę zawodu, w którym kandydat chce przystąpić do egzaminu:
Bank BGŻ BNP Paribas  78 2030 0045 1110 0000 0314 6060

Wzór przelewu