ZAWODY

Wykaz zawodów w których prowadzimy egzaminy:

-  blacharz samochodowy
- cieśla
- cukiernik
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik
- elektryk
- fryzjer
- kelner
- kominiarz
- kosmetyczka
- kucharz
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- murarz – tynkarz
- murarz
- piekarz
- stolarz
- ślusarz
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie